ទំនាក់ទនង

សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យាទីតាំងរាជធានីភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន: # ១៥៤​  ផ្លូវ ១៣២ សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១  ខ័ណ្ឌ ទួលគក  រាជធានីភ្នំពេញ  ប្រទេសកម្ពុជា
អ៊ីម៉ែល: info@cup.edu.kh
ទូរស័ព្ទលេខ: 061 800 023

សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យាទីតាំងខេត្តបាត់ដំបង

អាសយដ្ឋាន:នៅជាប់វិហារចិន និង​នៅពីក្រោយសាលាខេត្តបាត់ដំបង  ផ្លូវលេខ៣ ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ  ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង  ប្រទេសកម្ពុជា
អ៊ីម៉ែល: info@cup.edu.kh
ទូរស័ព្ទលេខ: 061 800 023

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈប្រអប់សារ