DEGREE

សាកលវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធក្រេឌីត

  • ​បរិញ្ញាបត្ររងសិក្សារយៈពេល ២ឆ្នាំ មានចំនួន ៧០ក្រេឌីត
  • ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានមានរយៈពេល ១ឆ្នាំ មានចំនួន ៣០ក្រេឌីត
  • បរិញ្ញាបត្រសិក្សារយៈពេល ៣ឆ្នាំ មានចំនួន ១២០ក្រេឌីត
  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សិក្សារយៈពេល ២ឆ្នាំ មានចំនួន ៦០ក្រេឌីត
  • បណ្ឌិត សិក្សារយៈពេល ៣ឆ្នាំ មានចំនួន ៥៤ក្រេឌីត

លក្ខខណ្ឌនៃការសិក្សា

  • ថ្នាក់បណ្ឌិត ៖ មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ
  • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ៖ មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ
  • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៖ មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ
  • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ៖ មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

តម្លៃសិក្សា
ថ្នាក់បណ្ឌិត ៖ ២៥០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ៖ ៨០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៖ ៤២០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ៖ ៣០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ

ម៉ោងសិក្សា
ពេលព្រឹក
ពេលរសៀល
ពេលយប់