(ភាសាខ្មែរ) ការចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា (MOU)៖ រវាងវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជកម្មក្រុងសៀងហៃ(SBS) និងសាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា(CUP)

Sorry, this entry is only available in Khmer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *