សូមគោរពជូនពរលោកសាកលវិទ្យាធិការពីសំណាក់ក្រុមកាងារសាខាខេត្តបាត់ដំបង

សូមជូនពរលោកសាកលវិទ្យាធិការ និងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកនៃសាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អ និងជោគជ័យនៅឆ្នាំថ្មី ២០១៨នេះទាំងអស់គ្នា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *